Štruktúra výučby

Vek Časová dotácia
6 – 10 45 min.
10 – 13 60 min.
9 – 10 75 min.

Angličtina pre najmenších (deti od 2 do 5 rokov)

Kurz prebieha 1 x týždenne 30 minút v dopoludňajších hodinách, hravou formou (básničky, riekanky, hry...). V prípade záujmu vieme zabezpečiť aj záujmové krúžky pre mamičky na materskej dovolenke, alebo iba jednoducho "debatný krúžok" pri kávičke.